Infolinia dla klientów

(17) 789 10 99

Kontakt do biura

inzynieria@enms.pl

Godziny otwarcia

Pon. - Pt. 8:00-16:00

Audyt on-line

Innowacja

Audyt on-line

ZDALNY, W PEŁNI BEZPIECZNY, AUDYT ENERGETYCZNY
PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ ZGODNY Z WYMAGANIAMI USTAWOWYMI

W dobie wzmożonej liczby zachorowań na szybko rozprzestrzeniającego się koronawirusa, wciąż musimy mieć na uwadze wyzwania przed jakimi stoi gospodarka oparta na zużyciu wyczerpwalnych surowców i ograniczonych zasobów energii.

Potrzeba redukcji emisji gazów cieplarnianych, wciąż pozostaje aktualna i wymaga realizacji wielu zadań, w tym poprawy efektywności energetycznej procesów – zwłaszcza, że ich przeprowadzenie skutkuje zmniejszeniem kosztów produkcji, a tym samym podnosi konkurencyjność przedsiębiorstwa.

Bezpieczeństo ludzi oraz przedsiębiorstwa
System rozszerzonej rzeczywistości (AR)
Wysokiej klasy sprzęt pomiarowy
Awesome Image


Odpowiadając na współczesne wyzwanie, jakim jest świadczenie usług doradczych wymagających pozyskania danych i informacji u Klienta w miejscu prowadzonej przez niego działalności, proponujemy nowy sposób przeprowadzenia wizji lokalnej i prostych pomiarów.

W oparciu o nowoczesne techniki wizji i dźwięku, jako pierwsi wdrożyliśmy nowy sposób realizacji audytu. Zgromadzenie wiedzy o zużyciu energii przez dany budynek lub zespół budynków, instalację przemysłową, handlową, usługę bądź transport w większości przypadków może się odbyć bez konieczności bezpośredniej wizyty audytora w przedsiębiorstwie.

Audytor komunikuje się zdalnie za pomocą narzędzi do wideokonferencji i tą drogą pozyskuje dane i informacje, a kontrola obiektów przewidzianych do audytu prowadzona jest przez wysokiej klasy system kamer, z którym porusza się po zakładzie pracownik wyznaczony przez Klienta.


W ten sposób unikamy sytuacji, w której na teren zakładu wchodzi dodatkowa osoba spoza organizacji, a tym samym ograniczamy kontakty osobiste do niezbędnego minimum. Wizyty audytora ograniczone są do potrzeb wykonania bardziej specjalistycznych pomiarów.

W podejściu audytowym z wykorzystaniem telekamer, w dalszym ciągu opieramy się o normę PN-EN 16247 „Audyty energetyczne”, co przekłada się na wysoką jakość oferowanej usługi. Przeprowadzony audyt spełnia wymagania prawne nałożone Ustawą z dn. 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej.

EnMS na każdym etapie procesu audytowego przywiązuje wagę do pełnego zrozumienia i spełnienia potrzeb biznesowych Klienta.
Projekty realizowane są przez odpowiednio wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pracowniczą i zarządzającą, a wszelkie pomiary (jeśli zostanie zidentyfikowana potrzeba ich przeprowadzenia) są dokonywane z wykorzystaniem wysokiej klasy sprzętu pomiarowego. Wszystkie wyżej wspomniane aspekty zapewniają efektywne, sprawne i terminowe przeprowadzenie audytów energetycznych u naszych Klientów.

Awesome Image
Awesome Image
Masz pytania?

Wyślij do nas maila