Infolinia dla klientów

(17) 789 10 99

Kontakt do biura

inzynieria@enms.pl

Godziny otwarcia

Pon. - Pt. 8:00-16:00

O FIRMIE

O firmie

EnMS Inżynieria

EnMS Inżynieria Sp. z o.o. jest wynikiem długoletniego rozwoju firmy EnMS Polska, która od 2010 roku w ramach audytów energetycznych realizowała ekspertyzy techniczne układów z dużymi kotłami energetycznymi, pracującymi głównie na potrzeby wewnętrzne produkcji energii cieplnej, elektrycznej oraz pary dla zakładów przemysłowych.

Awesome Image
Wykorzystując zdobyte od 2010 roku doświadczenie, a także rozwój zespołu o nowych specjalistów, pracujących w energetyce zawodowej, EnMS Inżynieria rozszerza swoje usługi nowy sektor przemysłu – energetyki zawodowej oraz tzw. małej energetyki – elektrociepłownie i kotłownie lokalne. EnMS Inżynieria skupia w sobie specjalistów branżowych związanych z energetyką zawodową oraz modelowaniem procesów energetycznych, modernizacjami i remontami urządzeń, a także projektowaniem instalacji.

Możemy pochwalić się specjalistami z wieloletnim doświadczeniem w eksploatacji, wykonywaniem pomiarów, a także analizie pracy urządzeń na co dzień pracujących w energetyce zawodowej i przemyśle. W dobie wzmożonej liczby zachorowań na szybko rozprzestrzeniającego się koronawirusa, wciąż musimy mieć na uwadze wyzwania przed jakimi stoi gospodarka oparta na zużyciu wyczerpwalnych surowców i ograniczonych zasobów energii.

Potrzeba redukcji emisji gazów cieplarnianych, wciąż pozostaje aktualna i wymaga realizacji wielu zadań, w tym poprawy efektywności energetycznej procesów – zwłaszcza, że ich przeprowadzenie skutkuje zmniejszeniem kosztów produkcji, a tym samym podnosi konkurencyjność przedsiębiorstwa. Odpowiadając na współczesne wyzwanie, jakim jest świadczenie usług doradczych wymagających pozyskania danych i informacji u Klienta w miejscu prowadzonej przez niego działalności, proponujemy nowy sposób przeprowadzenia wizji lokalnej i prostych pomiarów.

W oparciu o nowoczesne techniki wizji i dźwięku, jako pierwsi wdrożyliśmy nowy sposób realizacji audytu. Zgromadzenie wiedzy o zużyciu energii przez dany budynek lub zespół budynków, instalację przemysłową, handlową, usługę bądź transport w większości przypadków może się odbyć bez konieczności bezpośredniej wizyty audytora w przedsiębiorstwie.

W swojej ofercie posiadamy szeroką gamę audytów technicznych, takich jak audyt energetyczny przedsiębiorstwa wg wymagań Ustawy z dn. 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, audyt elektroenergetyczny, audyt systemów sprężone- go powietrza, audyt oświetlenia, audyt napędów elektrycznych, audyt energetyc- zny do premii termomodernizacyjnej, audyty efektywności energetycznej oraz inne dobrane do aktualnych potrzeb Klienta. Nasze audyty oparte są o wymagania odpowiadających norm i przepisów prawa oraz wykonywane są przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, z wykorzystaniem wysokiej klasy sprzętu.

Świadczymy również profesjonalne usługi wdrażania i utrzymania systemów zarządzania energią wg ISO 50001. Wdrożony przez nas system zarządzania energią spełnia wszystkie wymagania normy ISO 50001 i może być certyfikowany przez niezależną instytucję certyfikującą.


Energy Optima Direct 2.0

To centrum operacyjne zarządzania usługami doradczymi oraz technicznymi. Centrum obsługuje w formule direct na poziomie ogólnopolskim, Klientów w zakresie usług audytów energetycznych, efektywności energetycznej i realizacji zaleceń poaudytowych. System Energy Optima Direct 2.0 zarządza relacjami pomiędzy Klientem a końcowym wykonawcą usługi. Stworzyliśmy bazę wykonawców działających na terenie całej Polski. Każdy z wykonawców został zweryfikowany co do jego wiarygodności, potencjału osobowego i kwalifikacji. Współpraca z wykonawcami odbywa się w oparciu o umowy ramowe i konkretne zlecenia na wykonanie konkretnych robót. Każdy z wykonawców działa w imieniu EnMS na rzecz Klienta.

Centrum operacyjne w modelu direct, koordynuje relację między Klientem a wykonawcą usługi. Zadaniem Centrum jest:

  • sporządzenie oferty odpowiadającej na potrzeby i oczekiwania Klienta,
  • ustalenie harmonogramu prac i sformalizowanie współpracy,
  • zapewnienie wysokiej jakości wykonywanych usług i satysfakcji Klienta.
Centrum operacyjne decyduje o wyborze wykonawcy, kierując się kryterium adekwatności kwalifikacji i zasobów do zadania oraz kryterium lokalizacji. Nadzór merytoryczny nad każdym z projektów pełni wykwalifikowany wewnętrzny Doradca Techniczny, który przy bardziej złożonych projektach współpracuje bezpośrednio z Klientem, wprowadza wykonawcę na miejsce realizacji usługi, nadzoruje jego pracę oraz uczestniczy w odbiorze. Każda z czynności realizowanych na rzecz Klienta, zarówno przez centrum operacyjne jak i wykonawcę, jest odzwierciedlone w karcie Klienta w naszym dedykowanym systemie IT.

Działający w ramach Centrum wykonawca na bieżąco raportuje każdy etap prac, rozmowy i spotkania z Klientem. Opiekun Klienta nadzoruje terminowość realizacji harmonogramu i kompletność zadań. Po zakończonej realizacji, Opiekun Klienta przeprowadza badanie satysfakcji Klienta.
Stworzony system zapewnia efektywną realizację najlepszej jakości usług oferowanych przez grupę EnMS, która od 10 lat zajmującej się doradztwem w zakresie efektywności energetycznej.

EnMS INŻYNIERIA

CO NAS WYRÓŻNIA?

300+

ZADOWOLONYCH
KLIENTÓW

10+

DOŚWIADCZENIA
W BRANŻY

200+

PRZEPROWADZONYCH
AUDYTÓW

100+

WDROŻONYCH
INSTALACJI