Infolinia dla klientów

(17) 789 10 99

Kontakt do biura

inzynieria@enms.pl

Godziny otwarcia

Pon. - Pt. 8:00-16:00

Usługi

Nasze

Usługi

AUDYT ENERGETYCZNY PRZEDSIĘBIORSTWA

Według wymagań ustawy z dn. 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

Więcej

AUDYT ENERGETYCZNY PRZEDSIĘBIORSTWA

PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ ZGODNY Z WYMAGANIAMI USTAWOWYMI

W dobie wzmożonej liczby zachorowań na szybko rozprzestrzeniającego się koronawirusa, wciąż musimy mieć na uwadze wyzwania przed jakimi stoi gospodarka oparta na zużyciu wyczerpwalnych surowców i ograniczonych zasobów energii.

Potrzeba redukcji emisji gazów cieplarnianych, wciąż pozostaje aktualna i wymaga realizacji wielu zadań, w tym poprawy efektywności energetycznej procesów – zwłaszcza, że ich przeprowadzenie skutkuje zmniejszeniem kosztów produkcji, a tym samym podnosi konkurencyjność przedsiębiorstwa.

Odpowiadając na współczesne wyzwanie, jakim jest świadczenie usług doradczych wymagających pozyskania danych i informacji u Klienta w miejscu prowadzonej przez niego działalności, proponujemy nowy sposób przeprowadzenia wizji lokalnej i prostych pomiarów.

W oparciu o nowoczesne techniki wizji i dźwięku, jako pierwsi wdrożyliśmy nowy sposób realizacji audytu. Zgromadzenie wiedzy o zużyciu energii przez dany budynek lub zespół budynków, instalację przemysłową, handlową, usługę bądź transport w większości przypadków może się odbyć bez konieczności bezpośredniej wizyty audytora w przedsiębiorstwie.

Audytor komunikuje się zdalnie za pomocą narzędzi do wideokonferencji i tą drogą pozyskuje dane i informacje, a kontrola obiektów przewidzianych do audytu prowadzona jest przez wysokiej klasy system kamer, z którym porusza się po zakładzie pracownik wyznaczony przez Klienta.

W ten sposób unikamy sytuacji, w której na teren zakładu wchodzi dodatkowa osoba spoza organizacji, a tym samym ograniczamy kontakty osobiste do niezbędnego minimum. Wizyty audytora ograniczone są do potrzeb wykonania bardziej specjalistycznych pomiarów.

W podejściu audytowym z wykorzystaniem telekamer, w dalszym ciągu opieramy się o normę PN-EN 16247 „Audyty energetyczne”, co przekłada się na wysoką jakość oferowanej usługi. Przeprowadzony audyt spełnia wymagania prawne nałożone Ustawą z dn. 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej.

EnMS na każdym etapie procesu audytowego przywiązuje wagę do pełnego zrozumienia i spełnienia potrzeb biznesowych Klienta. Projekty realizowane są przez odpowiednio wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pracowniczą i zarządzającą, a wszelkie pomiary (jeśli zostanie zidentyfikowana potrzeba ich przeprowadzenia) są dokonywane z wykorzystaniem wysokiej klasy sprzętu pomiarowego. Wszystkie wyżej wspomniane aspekty zapewniają efektywne, sprawne i terminowe przeprowadzenie audytów energetycznych u naszych Klientów.

AUDYTY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

System białych certyfikatów

Więcej

AUDYTY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Klienci grupy EnMS, po przeprowadzeniu audytu energetycznego przedsiębiorstwa wielokrotnie decydują się na dodatkowy audyt wybranych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Dzięki temu, poza oszczędnością energii uzyskaną w następstwie ich realizacji, zyskują na świadectwach efektywności energetycznej (tzw. Białych Certyfikatach), które są potwierdzeniem zaoszczędzonej ilości energii i mogą być sprzedane na Towarowej Giełdzie Energii.

Naszą firmę wyróżnia ogromne doświadczenie w realizacji zadań poaudytowych. Dzięki temu doskonale wiemy, jak te działania sprawdzają się w praktyce. Opierając się na tym doświadczeniu możemy zagwarantować, że zaproponowane i zrealizowane przez nas prace polegające na wprowadzeniu zmian lub usprawnień w obiekcie, urządzeniu technicznym lub instalacji, będą skutkować wskazanym uzyskaniem oszczędności energii (definicja wg Ustawy EE), przy nie pogorszeniu parametrów użytkowych obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji.

WDROŻENIE ISO 50001

System zarządzania energią wg PN-EN ISO 50001

Więcej

WDROŻENIE ISO 50001

Skuteczny, sprawdzony i ceniony sposób na ciągłą poprawę efektywności energetycznej i redukcji kosztów związanych z wykorzystaniem energii. System Zarządzania Energią wg ISO 50001, poprzez całościowe podejście do kwestii racjonalizacji użytkowania energii, pozwala osiągnąć optymalne wyniki w zakresie oszczędności kosztów oraz poprawy stanu wiedzy i świadomości pracowników nt. efektywności maszyn i instalacji. Niezastąpiony w budowaniu przewagi konkurencyjnej, w czasach dynamicznych zmian w sektorze energetycznym.

Dodatkowo, przedsiębiorcy posiadający certyfikowany System Zarządzania Energią zgodny z normą PN-EN ISO 50001, są zwolnieni z wymagania Ustawy o efektywności energetycznej w zakresie przeprowadzania raz na 4 lata Audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

ENERGYBIS

Monitorowanie zużycia i efektywności wykorzystania energii

Więcej

ENERGYBIS

Zużycie energii elektrycznej to jeden z największych kosztów operacyjnych w przedsiębiorstwie, ponadto niedostatecznie efektywnie zarządzanych. Przepłacanie rachunków za media może okazać się historią, dzięki wdrożeniu system kompleksowego zarządzania energią w przedsiębiorstwie.

Oferujemy wdrożenie systemu EnergyBIS, za pomocą którego można monitorować zużycie energii, kontrolować wynik energetyczny, zoptymalizować zakupy energii na podstawie prognozy zaplanowanej w oparciu o zużycie oraz dane z licznych parametrów. Unikatowe cechy systemu informatycznego do monitorowania efektywności wykorzystania energii – EnergyBIS – pozwalają na szybką identyfikację obszarów przedsiębiorstwa, w których energia nie jest racjonalnie wykorzystywana i podejmowanie uzasadnionych decyzji biznesowych.

EnergyBIS udostępnia odbiorcom końcowym dane dotyczące ich zużycia energii oraz pozwala na wprowadzenie danych dotyczących czynników wpływających na zużycie energii. Ta funkcjonalność pozwala na zbudowanie modelu zużycia energii wynikającego z aktywności zachodzących u odbiorcy końcowego oraz określenie zapotrzebowania energii w przyszłych okresach – pozwala to planować zakupy energii, jak również zapotrzebowanie na moc zamówioną.

System opiera się na najnowszych rozwiązaniach z dziedziny informatyki wykorzystując technologie: Biznes Inteligence, Data Mining i Predictive Analytics znane z bankowości czy branży ubezpieczeniowej. Dzięki temu system w kilku krokach pozwala na modelowanie i prognozowanie zużycia energii na podstawie danych historycznych i czynników wpływających na zużycie energii. Aktualnie dostosowaliśmy ten system do nowych funkcji takich jak innowacyjne systemy przewidywania stanów przedawaryjnych oraz planowania produkcji.

Wdrożenie systemu nie powoduje konieczności podejmowania dodatkowych działań przez klienta, wszystkim zajmujemy się my oraz służymy wsparciem technicznym od momentu wdrożenia po korzystanie z systemu. W efekcie EnergyBIS pozwala precyzyjnie zidentyfikować działania, które przyczynią się do redukcji kosztów związanych z zarządzaniem mocą oraz kontrolą zużycia energii w obiekcie.

POZYSKIWANIE DOFINANSOWANIA

Dzięki współpracy z Partnerami przygotowujemy wnioski o dotacje

Więcej

POZYSKIWANIE DOFINANSOWANIA

Zajmujemy się pozyskiwaniem oraz rozliczaniem dotacji dla firm oraz osób fizycznych. Zapewniamy kompleksową usługę zdobywania środków krajowych oraz unijnych począwszy od profesjonalnego doradztwa mającego na celu wybór optymalnego źródła finansowania, kończąc na rozliczeniu projektu. Zdobywane przez lata doświadczenie oraz współpraca z partnerami przekładają się na naszą skuteczność.

Oferta skierowana jest zarówno do mikro, małych, średnich jak i dużych przedsiębiorstw działających w różnych sektorach i branżach oraz osób fizycznych. Wychodząc naprzeciw klientom poszukującym nowoczesnych źródeł kapitału pomagamy wybrać jak najdogodniejsze warunki finansowania w ramach programów takich jak m.in. „Czyste powietrze”, „Energia Plus” czy „Mój Prąd” oraz licznych projektów wsparcia dla przedsiębiorstw.

Nasz zespół skupia specjalistów z wielu branż oraz dziedzin, dzięki czemu charakteryzujemy się wysoką sprawnością w wykonywaniu dokumentacji do wniosków o uzyskanie dotacji, co przekłada się na sprawne i szybkie podpisanie umowy na dotację oraz otrzymanie niezbędnych funduszy przeznaczonych na przedsięwzięcie.

Podczas współpracy z klientem na każdym etapie procesu pozyskiwania funduszy, zapewniamy:

  • Wybór odpowiednich źródeł finansowania
  • Opracowanie koncepcji projektu, w oparciu o potrzeby klienta
  • Przygotowanie kompletnej dokumentacji do wniosku o dotację
  • Stałe wsparcie merytoryczne oraz formalne przy realizacji projektu aż do momentu rozliczenia dotacji.

EKSPERTYZY, STUDIUM WYKONALNOŚCI

Dla energetyki zawodowej, przemysłowej i ciepłownictwa

Więcej

EKSPERTYZY, STUDIUM WYKONALNOŚCI

Prowadzimy ekspertyzy techniczne jednostek wytwórczych pod kątem oceny prawidłowości przebiegu procesów spalania oraz możliwości poprawy sprawności – kotły, piece silniki, turbiny itp.

Wykonujemy bilanse energetyczne i modelujemy pracę układów energetycznych w kierunku poprawy efektywności energetycznej, optymalizacji pracy i predykcji optymalnych nastaw uwzględniających zmienne warunki.

Przeprowadzamy analizy porównawcze koncepcji dostosowujących bloki energetyczne do wymagań BAT, dyrektywy MCP i innych, uwzględniając warianty związane ze zmianą źródła ciepła, budową układów kogeneracyjnych lub trigeneracyjnych, ulepszeniem systemu oczyszczania spalin.

Opracowane przez nas studium wykonalności i analizy ekonomiczne wdrażanych rozwiązań technicznych oparte są na analizie cyklu życia urządzenia, instalacji czy budynku (LCC –Life Cycle Cost) wraz z analizami wrażliwości inwestycji na zmiany kluczowych czynników.

Ze względu na wieloletnie doświadczenie w ekspertyzach stanu aktualnego urządzeń i instalacji, a także w opracowywaniu planów optymalizujących pracę układów energetycznych i systemów przesyłowych zapewniamy rozwiązania spełniające standardy zrównoważonego rozwoju, charakteryzujące się wysoką efektywnością energetyczną, ekologią oraz ekonomiką.

W oparciu o nasze rozwiązania opracowujemy Programy Funkcjonalno-Użytkowe.

PROJEKTY

Wielobranżowe dokumentacje projektowe, uzyskanie zgód i nadzór

Więcej

PROJEKTY

Specjalizujemy się w wielobranżowych projektach budowlanych i wykonawczych z zakresu modernizacji/budowy jednostek wytwórczych ciepła i energii elektrycznej, kotłowni parowych, instalacji oczyszczania spalin, modernizacji układów technologicznych i odzysku ciepła. Dodatkowo oferujemy nadzór inwestorski, uzyskanie wszystkich zgód formalno-prawnych, a także realizację inwestycji przy wsparciu własnych sprawdzonych podwykonawców. Na bieżąco monitorujemy programy finansowania inwestycji energetycznych i dla zaproponowanych rozwiązań, jeśli są takie możliwości, to proponujemy przygotowanie wniosków o dotacje.

EnMS posiada ogromne doświadczenie w realizacji przedsięwzięć przynoszących naszym klientom oszczędności związane z racjonalizacją użytkowania energii. Dzięki temu doskonale wiemy, jak proponowane przez nas rozwiązania sprawdzają się w praktyce i zapewniamy uzyskanie wysokich parametrów użytkowych zaprojektowanych przez nas obiektów.

AUDYT ON LINE

Zdalny, w pełni bezpieczny, audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Więcej

AUDYT ON LINE

ZDALNY, W PEŁNI BEZPIECZNY, AUDYT ENERGETYCZNY PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ ZGODNY Z WYMAGANIAMI USTAWOWYMI

W dobie wzmożonej liczby zachorowań na szybko rozprzestrzeniającego się koronawirusa, wciąż musimy mieć na uwadze wyzwania przed jakimi stoi gospodarka oparta na zużyciu wyczerpwalnych surowców i ograniczonych zasobów energii.

Potrzeba redukcji emisji gazów cieplarnianych, wciąż pozostaje aktualna i wymaga realizacji wielu zadań, w tym poprawy efektywności energetycznej procesów – zwłaszcza, że ich przeprowadzenie skutkuje zmniejszeniem kosztów produkcji, a tym samym podnosi konkurencyjność przedsiębiorstwa.

Odpowiadając na współczesne wyzwanie, jakim jest świadczenie usług doradczych wymagających pozyskania danych i informacji u Klienta w miejscu prowadzonej przez niego działalności, proponujemy nowy sposób przeprowadzenia wizji lokalnej i prostych pomiarów.

W oparciu o nowoczesne techniki wizji i dźwięku, jako pierwsi wdrożyliśmy nowy sposób realizacji audytu. Zgromadzenie wiedzy o zużyciu energii przez dany budynek lub zespół budynków, instalację przemysłową, handlową, usługę bądź transport w większości przypadków może się odbyć bez konieczności bezpośredniej wizyty audytora w przedsiębiorstwie.

Audytor komunikuje się zdalnie za pomocą narzędzi do wideokonferencji i tą drogą pozyskuje dane i informacje, a kontrola obiektów przewidzianych do audytu prowadzona jest przez wysokiej klasy system kamer, z którym porusza się po zakładzie pracownik wyznaczony przez Klienta.

W ten sposób unikamy sytuacji, w której na teren zakładu wchodzi dodatkowa osoba spoza organizacji, a tym samym ograniczamy kontakty osobiste do niezbędnego minimum. Wizyty audytora ograniczone są do potrzeb wykonania bardziej specjalistycznych pomiarów.

W podejściu audytowym z wykorzystaniem telekamer, w dalszym ciągu opieramy się o normę PN-EN 16247 „Audyty energetyczne”, co przekłada się na wysoką jakość oferowanej usługi. Przeprowadzony audyt spełnia wymagania prawne nałożone Ustawą z dn. 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej.

EnMS na każdym etapie procesu audytowego przywiązuje wagę do pełnego zrozumienia i spełnienia potrzeb biznesowych Klienta. Projekty realizowane są przez odpowiednio wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pracowniczą i zarządzającą, a wszelkie pomiary (jeśli zostanie zidentyfikowana potrzeba ich przeprowadzenia) są dokonywane z wykorzystaniem wysokiej klasy sprzętu pomiarowego. Wszystkie wyżej wspomniane aspekty zapewniają efektywne, sprawne i terminowe przeprowadzenie audytów energetycznych u naszych Klientów.

Kompleksowe usługi począwszy od wykonania pomiarów, dokonania modeli optymalizujących pracę po projekt i wykonawstwo proponowanych rozwiązań technicznych.

Awesome Image
MASZ PYTANIA?

Wyślij do nas maila